Ordet penetrere har i utgangspunktet en pen og pyntelig betydning – i følge Bokmålsordboka: penetre’re v2 (fra lat.) trenge igjennom; trenge inn i, utgrunne.

Jeg hadde brukt ordet i forbindelse med en av stedsbeskrivelsene på Yttersia, hvor hensikten var å beskrive endring av status: Fra urørt idyll – til ikke fullt så urørt, i form av en bygningsmessig nyetablering i strandsonen. Kort sagt: En penetrert idyll.

Men hermeneutikk er komplisert, og fortolkningsmulighetene mellom avsender og mottaker mange. Her – siden det lå et snev av kritikk i sammenhengen ordet ble brukt – ble det tolket på verst tenkelige måte og kjapt oversatt til ‘rævp…’.

Ikke akkurat hva jeg mente å formidle, da. Men vi får legge skylden på den sexifiserte delen av internett: En del ord og uttrykk blir liksom ikke helt de samme etter å ha mistet uskylden på porn.com. Mulig jeg er blåøyd, men den siste fortolkningen falt meg ikke inn før jeg fikk presentert den av en leser over mobilen i romjula.

Å holde på med turliv.no er nesten uten unntak en positiv opplevelse, tilbakemeldingsmessig. Mye skryt, mange ‘jeg fikk så lyst til å dra på tur’ bekjennelser, innspill til yttersiahistorien i form av endringsforslag og tilleggsinformasjon.

Men av og til også kritikk. Som oftest tilknyttet engasjementet mitt i forhold til Friluftsloven og Allemannsretten. Ikke alle grunneiere liker a) å finne skattene sine beskrevet på nett b) tanken på at beskrivelsen skulle bidra til økt trafikk – og i den forbindelse spørsmålstegn ved ‘lokal’ fortolkning av lovverket.

Til det siste: Takk for tilliten. Men – sorry: Norske nettsider genererer ikke store trefftall når tematikken er så smal som i mitt tilfelle. Sjansen for at særlig mange av de 50-500 som besøker de mest populære stedsbeskrivelsen i løpet av året virkelig stikker innom akkurat deg – bare som følge av html-kode og noen bilder på nett – er minimal. Det er ikke sånn det funker.

‘Penetrert’ er for øvrig nå byttet ut med et mer ‘kjønnsnøytralt’ ord. Ingen grunn til å holde på formuleringer som skaper unødvendig støy – når det er så mange alternative måter å uttrykke samme mening på.

Faktafeil er det også viktig at jeg får beskjed om. Særlig i forbindelse med regulerings- og byggesaker, lovverk og fortolkninger. Her er fallgrubene og feilkildene mange, og det trengs ofte et par runder for å få det viktigste på plass. I tillegg til at det hele tida skjer endringer og revisjoner.

Men hva jeg måtte mene – på grunnlag av tilgjengelige fakta – er min sak alene. I ytringsfrihetens navn. Alt som legges ut på turliv.no bærer preg av min personlige fortolkning av virkeligheten. Og er du uenig, finn ditt eget forum og skriv! Dess flere ‘stemmer’ – dess mer komplett bilde… smil