kjenner ingen grenser. Nå har noen skiltet strendene på Håja med ‘Privat’. Kanskje det snart er på tide med sertifisering av grunneiere og lokale vaktbikkjer? Krav til minimumskunnskap om Allemannsretten i strandsonen og Lov om friluftsliv før du har lov til å eie/ha ettersyn med eiendommer på yttersia?

Innlegg til ‘Kort sagt’-spalten i Nordlys – men jeg aner ikke om det noen gang kom på prent. Problemet med nye kontorer, manglende pausekrok og ferske lokalaviser…

Ellers er problemkomplekset behørig behandlet på nettsidene mine tidligere.

Men ikke alle er enige med meg – nødvendigvis. Les kommentarene til denne bloggen.