Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har laget en brosjyre om sikrere bruk av minnepinner som bør være en vekker for mange.

Hvor ofte har du ikke vært på kurs eller konferanser, sjøl holdt foredrag eller sett andre gjøre det – basert på en minnepinne som elegant har blitt stukket inn i USB-porten? Kanskje en du har lånt førr anledninga, eller fått i gave av en kursarrangør, en samarbeidspartner, en bedrift?

Helt i tråd med en av kommentarene på Facebook: ‘Mener å huske at en produsent av sikkerhetsløsninger valgte å gjøre en test, som gikk ut på at de “mistet” et stort antall USB-sticks omkring på parkeringsplasser. Så var det bare å sette seg godt til rette ved monitoren og vente. Resultatet var visstnok skremmende, selv bedrifter med uttalt høy fokus på IT-sikkerhet var godt representerte i loggen.’

Industrispionasje-aspektet og spredning/kopiering av innhold uten eierens eller ‘mottakerens’ samtykke/ kjennskap er nevnt, i forbindelse med nyhetsoppslagene rundt brosjyreutgivelsen. Sammen med virusfaren, i og med at mange av minnepinnene som fremdeles er i salg krever installering av programvare på PC-en som skal kjøre dem.

De er billige, kan kjøpes nesten over alt – men kan i verste fall operere/oppføre seg som flyttbare virusfabrikker. Minimumskravet er derfor: Skill mellom jobb og fritid – også minnepinnemessig. Ikke bruk dem om hverandre, og sørg for å slette – som en regel – alt innhold før du laster over den neste Powerpointen til jobbepinnen.

Det skjer naturligvis mye på sikkerhetsfronten – også her. Hva du bruker privat – mellom egne maskiner er mindre kritisk. Men i jobbesammenheng bør vi kanskje tenke – ‘større’? Og tryggere? Bransjeordene er mange – jeg nevner i fleng ‘biocryptodisk driverløse krypterte minnepinner med
fingeravtrykkverifisering og multifaktors autentisering og AES kryptering’, ‘sletting av innhold ved feil passord gjentatte ganger’ osv.

Mulighetene er mange – og NSM ønsker med brosjyren å øke bevisstheten rundt kvalitet og bruk.

Se også:
USB flash drive (Wikipedia)
A Simple Guide to Securing USB Memory Sticks (Help Net Security)
Memory sticks are the latest security risk (The Register)
USB Memory Stick Security (CInfinity)